Kiírók

Industorg logó
INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minõségügyi Kft.

Legrand logó
Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.


Nádudvari Élelmiszer Kft.

pf-logo.jpg
Poli-Farbe Vegyipari Kft.

logo.jpg
ProfessionCert Kft.

 

A Pályázat kiemelt támogatója:

Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság

logo.jpg

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

logo.jpg

A pályázat egyik vizsgáló bázisa: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma

logo.jpg

A Magyar Termék Nagydíj Pályázatot 2017-ben huszadik alkalommal írta ki és valósította meg az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Nádudvari Élelmiszer Kft., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft., valamint kiemelt támogatóként a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, továbbá szakmai támogatóként a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes termékek előállítását, ösztönözze azok fejlesztését. Járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett termékek gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységük fejlesztéséhez. Emellett feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztók minőségtudatos választásában, hozzájáruljon az egészségtudatos termékek fejlesztéséhez és forgalmazásához. Támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.

Hazánk gazdasági sikereihez, boldogulásához olyan minőségű hazai termékekre van szükség, amelyek az egyre jobban globalizálódó világgazdasági versenyben képesek helyt állni, piacokat találni. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat a gazdaságfejlesztés és élénkítés alternatív programjaként kapcsolódik a magyar gazdasági stratégiához.

 

Pályázatra jelentkezés feltételei

A Magyar Termék Nagydíj Pályázatra jelentkezhet minden olyan természetes és jogi személy, jogi személyiség, egyéni vállalkozó vagy alkotóközösség, aki a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében gyártott, forgalmazott áruval, árucsoporttal, szolgáltatással pályázik. Egy pályázó több pályázatot is beadhat, illetve arra is van lehetőség, hogy több pályázó közös pályázattal induljon a megmérettetésen.

Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 10 termékből állhat. Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg termékben, illetve olyan szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor nem került bevezetésre.

 

Pályázatok elbírálása

A pályázatok vizsgálata idén is több fordulóban zajlott, viszont most először rosta jelleggel, tehát minden fordulóban kiestek azon pályázók, akik a szigorított követelményeknek valamilyen szempontból nem feleltek meg.

A zsűri fokozottan veszi figyelembe:
-    a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét;
-    a pályázatra benyújtott termék/termékcsalád, biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét;
-    az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását és a fogyasztónak kínált előnyöket;
-    a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítványt vagy szakvéle-ményt;
-    a szakértők állásfoglalását;
-    a Kiíró Tanács megbízottai vizsgálatainak tapasztalatait;
-    a minőségirányítási rendszerek alkalmazását (pl.: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP);
-    a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot;
-    a forgalomba hozatal jogszabályi feltételeit;
-    a korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét;
-    a fogyasztónak kínált önként vállalt plusz előnyöket;
-    a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét és hitelességét;
-    a lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban lévő vitás ügyeket;
-    kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat.

A Kiírók Tanácsának döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy egy éves díjmentes használati jogát, valamint az ezzel járó kitüntető címet. A védjegy használatára vonatkozó - a Pályázati Felhívás és Eljárásrendben is megjelent - jogokat és kötelezettségeket részletesen a Védjegyhasználati Szerződés rögzíti.  A védjegyhasználat az elnyerés évétől számított egy védjegyhasználati esztendeig (jelen esetben 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig) díjmentes, egy éven túli használata az utóellenőrzésben szereplő állásfoglalástól függ és díjköteles. A védjegytulajdonosok által felkért szervezetek a díjazott árukat és szolgáltatásokat nem csak megfelelőség, hanem a díjazott általi publikálás szempontjából is ellenőrzik. Negatív változás esetén a védjegy használatát felfüggeszthetik, vagy végső soron visszavonhatják. A védjegy használatában bekövetkezett változások nyilvánosságra kerülnek.

A pályázott árukat, szolgáltatásokat a pályázati felhívás- és eljárásrendben foglaltak, valamint a hatósági előírások alapján a védjegytulajdonosok megbízottjai és a ProfessionCert Kft. szakemberei, a kiírók képviselői és megbízott külső szakemberek a bekért dokumentumok átvizsgálásán felül szaklaboratóriumi vizsgálatokkal és szükség esetén helyszíni ellenőrzések során is értékelték.

A kitüntetést magyar és angol nyelvű díszoklevél, valamint a Hollóházi Porcelángyár Kft.– amely 2017-ben ünnepli 240 éves iparalapítását – alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.

 

Külhoni vállalkozások elismerése 

Továbbra is kiemelt célunknak tartjuk, hogy a Kárpát-medencében tevékenykedő szervezetek, vállalkozások aktívabban kapcsolódjanak be a pályázatba.
Lényeges, hogy itthoni és határainkon túl működő szervezetekkel összefogva még intenzívebb kommunikációt folytassunk a Magyar Termék Nagydíj Pályázat ismertségének bővítéséért és a külhoni vállalkozások pályázati lehetőséginek erősítéséért.

Az ez évi hat díjazott külhoni vállalkozás egyfelől örömteli számunkra, másfelől a visszajelzések is világossá tették, hogy a Kárpát-medencében is tevékenykednek szép számmal olyan vállalkozások, amelyek méltán pályázhatnak a Magyar Termék Nagydíj minőség tanúsító védjegy használati jogának elnyerésére.

Fontosnak tartjuk azon természetes személyek és külhoni vállalkozások elismerését, akik tevékenységük során többszörösen bebizonyították elkötelezettségüket az anyaország és a határainkon túli területek gazdasági, kulturális tevékenységégének segítése és erősítése érdekében.

A Magyar Termék Nagydíj pályázattal kapcsolatban magas szintű kapcsolatot tartunk fent a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságával, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozatával is.

 

A 2017. évi Magyar Termék Nagydíj Pályázathoz kapcsolódó Különdíjak

2017-ben - az előző évekhez hasonlóan - a Magyar Termék Nagydíj Pályázaton kiemelkedő sikerrel szerepelt pályázók és pályázatok számára, teljesítményük további elismeréséül a Kiírói Tanács, a kiírók külön-külön, valamint különböző cégek, főhatóságok és civil szervezetek további értékes különdíjakat ajánlottak fel.

 

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának különdíjai:

A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer indulásánál olyan szakember állt az alapítók mellett, aki tevékenységével töretlenül halad a Széchenyi István által kijelölt úton, életét a nemzet szolgálatának szentelve. Öröm és megtiszteltetés, hogy Dr. Latorcai János úr – a hazai gazdaságot jól ismerő szakemberként segítette a pályázatot, s így méltán részese sikereinek. Köszönetül múlhatatlan érdemeiért, a pályázati rendszer alapítói a Magyar Termék Nagydíj Pályázatért Emlékérem arany fokozatát adományozzák neki.

A Védjegyoltalom jogosultjai, a pályázat alapítói a Magyar Termék Nagydíj Pályázat 20. évfordulója alkalmából megalapították a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Hűség Díját, melyet azon természetes személyek, vállalkozások, szervezetek érdemelnek ki, akik/amelyek elkötelezettek a minőség ügye iránt és aktívan vesznek részt a pályázat munkájában.  Hűség díjjal jutalmazottak: 77 Elektronika Műszeripari Kft., CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. MTI Igazgatóság, Gyulahús Kft., Hajnal Húskombinát Kft., Hollóházi Porcelángyár Kft., Legrand Villamossági Rendszerek Zrt.,  Nádudvari Élelmiszer Kft., Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkárság, Poli-Farbe Vegyipari Kft., ProfessionCert Kft.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíj elismerést azon vállalkozások kaphatják meg, amelyek a pályázati rendszer első meghirdetésétől (1998), illetve a Gazdaságért Nívódíj legutolsó elnyerésétől számítva többszöri alkalommal elnyerték a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet, ezzel bizonyítva, hogy képesek hosszasan a kiváló minőség előállítására, s így piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét. Az elismerést 2017. évben a DENT – ART- TECHNIK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. érdemelte ki.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer Életmű Díját olyan természetes személy nyerheti el, aki hosszú évek munkájával bizonyította elkötelezettségét a kiemelkedő minőség, és a magyar gazdasági kultúra felemelkedéséért. Kimagasló munkáját nem csak gazdasági tevékenység, hanem magas szintű szociális érzékenység is jellemzi. Idén a Magyar Termék Nagydíj Pályázat 20 esztendeje alatt legtöbbször pályázó CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. vezetője Mészáros Antal úr kapja munkája elismeréséül.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíjat azok a megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez. Az elismerést a LAFARGE Cement Magyarország Kft.: Különféle cementek pályázata érdemelte ki.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj különdíjat olyan megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonságértékével tárgyévben, a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként, kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő lehetőségeket és kreativitást. A különdíjjal a PROLAN Irányítástechnikai Zrt: Komplex Vasúti Forgalom és Üzemirányító Központ pályázatát jutalmazták.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Informatikai Nívódíjat az a pályázat érdemelheti ki, mely az élet minőségének javítása és megóvása céljából kiemelten kreatívan alkalmazza a XXI. század technológiáját. Az elismerést a KLUB REKREÁCIÓ Kft.: ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS pályázata kapta.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Sajtókövete Nívódíj elismerést annak a nyomtatott vagy elektronikus médiumnak lehet odaítélni, mely a Kiírói Tanács megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a minőség kommunikációjáért, ezen belül a Magyar Termék Nagydíj Pályázati rendszer népszerűsítéséért: Idén a nívódíjakat az MTVA Hírműsorai és alkotógárdája, a TV2 Média Csoport Zrt. hírműsorai és alkotógárdája, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. MTI Igazgatósága Gazdasági szerkesztőség érdemelte ki.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Nívódíj elismerést egyrészről olyan Magyarországon tevékenykedő természetes személy kaphatja meg, aki évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági kapcsolatainak erősítésében és bővítésében, másrészről olyan külhonban tevékenykedő szervezet, vállalkozás érdemelheti ki, amely tevékenysége során kiemelt szerepet vállal a Kárpát-medencei térségek gazdasági együttműködésében.
A díj elismeri azt a tevékenységet, mely a folyamatos kiváló minőség mellett elkötelezett a hagyományok tisztelete, a környezet védelme és a magyarság eszméje iránt.
2017. évben a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Nívódíjakat: a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, Csemadok és Petri Zalán Endre a Petry Retail Kft. és Primacom Kft. cégalapító tulajdonosa kapta.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa 2016-ban hagyományteremtő céllal megalapította a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Életmű Díjat. Az elismerést olyan természetes személy kaphatja, aki tevékenységével évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági, kulturális, oktatási kapcsolatainak erősítésében, bővítésében, elkötelezett a hagyományok tisztelete és a magyarság eszméje iránt. A különdíjat Dr. Silling István nyugalmazott egyetemi tanár, nyelvész, néprajzkutató, művelődéstörténész, a nyelvtudományok doktora érdemelte ki.

 

A Nívódíjakon túlmenően további értékes különdíjakat adományoznak a Kiírók Tanácsának tagjai külön-külön.

A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja
Az általa kiválasztott nagydíjas pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású terméket és speciális vásárlási kedvezményt ajánl fel. A különdíjat a Szent Erzsébet Szociális Alapítvány Közhasznú Szervezet kapja.

A Nádudvari Élelmiszer Kft. Különdíja
Az általa kiválasztott élelmiszer témakörhöz kapcsolódó nagydíjas pályázónak a Magyar Hagyományos Ízek Díja különdíjat adományozza, mellyel hazai alapanyagokból készült, hagyományokra épült, egészséges, kiemelkedő minőségű és ízélményű pályázatot jutalmaz. Az elismerést díszoklevél és Nádudvari kerámia jelképezi. A különdíjat a HungafoFood 2009 Kft-nek adományozták

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Különdíja
A Poli-Farbe Kft. az általa kiválasztott nagydíjat nyert pályázónak különdíjat adományoz az „Innovatív és élhetőbb tér kialakításáért”. Az elismerést a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. érdemelte ki, Paskál Gyógy-és Strandfürdő pályázatáért.

A ProfessionCert Kft. Különdíja
A cég által kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosítja egy irányítási rendszer „DEKRA Certification” általi auditálását és tanúsítását. A különdíjat az OrtoProfil Prod Románia Kft. érdemelte ki.

 

Szintén különdíjat ajánlottak fel:

Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja
A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és szerteágazó tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak – 250.000 Ft eszmei értékben – piacra jutását elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott célországába.  A különdíjat a HungaroFood 2009 Kft-nek ajánlották fel.

Digitális Jólét Program Különdíja
A Digitális Jólét Program különdíja a magas minőség mellett felhívja a figyelmet a társadalom és a gazdaság digitális fejlődésére, a versenyképes digitális technológiák elterjesztését szolgáló innovációra, ami a jövő záloga. A különdíj hivatott annak elismerésnek a kifejezésére, hogy az adott termék, vagy szolgáltatás nemcsak kiemelkedő minőségről tesz tanúbizonyságot a saját területén, de olyan jövőbemutató, digitális megoldásokat alkalmaz, amelyek követendő példaként állnak a gazdaság minden szereplője előtt és hozzájárul a magyar nemzetgazdaság fenntartható nemzetközileg is versenyképes fejlődéséhez. Az elismerést az Ajka Kristály Kft. alkotógárdája által készített kristály váza és Díszoklevél tanúsítja. A különdíjat a Balázs-Diák Kft.: Esélyt az oktatásban! Fejlesztő szoftvere érdemelte ki.

A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja
A sokszoros Magyar Termék Nagydíjas és Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. 2016. évben eltávozott vezetője emlékére hagyományteremtő céllal különdíjat alapított, mert Hajnal László úrnak szívügye volt a Magyar Termék Nagydíj Pályázat. A különdíj a Hajnal László Emlékdíj. A különdíjat olyan élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége, aki először vesz részt a pályázaton. Az elismerés a díjazott, termékeinek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás tényét rögzítő okirat jelképezi. Az elismerést a Therézia Prodcom Kft. kapta.

A Health-ness Prevenció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, Oktatási és Jótékonysági Alapítvány Különdíja
Az alapítvány kuratóriuma által kiválasztott díjazott egy éven keresztül használhatja weboldalán és kiadványain a Health-ness Alapítvány logóját, valamint az alapítvány is feltünteti egy éven át minden reklám- és marketing kiadványán, kommunikációjában és weboldalán a különdíjas pályázó nevét és logóját. A különdíjat a KLUB REKREÁCIÓ Kft. az ALL YOU CAN MOVE SPORTPASSZ pályázatával érdemelte ki.

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. Különdíja
Azon céltól vezérelve, hogy a HUNGEXPO Zrt. a kiemelkedő minőségű magyar termékek népszerűségét növelje, egy általa kiválasztott, a Magyar Termék Nagydíj kitüntetést elnyert gyártó vagy szolgáltató számára 10 m2 kiállítási területet ajánl fel a díjazott által megnevezett, a HUNGEXPO Zrt. által szervezett kiállításon.
A különdíjat a Panyolai Szilvórium Zrt-nek ajánlja fel, melyet a Sirha Budapest 2018 Nemzetközi Élelmiszer és HoReCa szakkiállításon válthat be a nyertes.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Különdíja
A Magyar Termék Nagydíj kitüntetést elnyert pályázatok közül választja ki a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Gazdasági Újságírók Szakosztálya által kijelölt zsűri azt a pályázót, aki innovatív fejlesztő stratégiájáért a MÚOSZ Különdíjában, a GAZDASÁGI SAJTÓ DÍJBAN részesül. Az elismerést díszoklevél tanúsítja. A különdíjat a ConSteel Solution Kft. Consteel 11 szerkezettervező szoftvercsomag pályázata érdemelte ki.

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ
A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő, vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése, melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek. Az elismerést oklevél és Deél Vilma alkotóművész, a Sérült Művészek és Alkotók, Kézművesek Körének alapítója által készített egyedi kézműipari dísztárgy tanúsít. Az elismerést az OrtoProfil Prod Románia Kft. kapta.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala különdíja
A Hivatal felajánlja egy általa kiválasztott – jelentős szellemitulajdon-potenciállal bíró – pályázónak szellemi tulajdon diagnózis elkészítését, melyet díszoklevél tanúsít.
A különdíjat: a BioCo Magyarország Kft.: „MÉKISZ tanúsított minőség” védjeggyel rendelkező BioCo étrend-kiegészítő termékcsaládja érdemelte ki.

 

A 2017. évi Magyar Termék Nagydíj Pályázat általános értékelése

Hazánkban növekszik, erősödik a gazdaság, növekednek az állam bevételei, melyeket fokozódó mértékben tud az államháztartásba visszaforgatni, ami végső soron egy magasabb szintű életminőséghez vezet. A gazdasági sikerekhez, boldogulásához olyan minőségű hazai termékekre van szükség, melyek a globalizálódott világgazdaság kiélezett küzdelmében is képesek helyt állni, piacokat találni. Az innovációra épülő kiváló minőségű termékek és szolgáltatások – mind a bel-, mind a külföldi piacokon – bővülő értékesítési lehetőséget teremtenek a hazai gyártóknak, szolgáltatóknak és gazdasági szervezeteknek, melyet sok esetben új munkaerő alkalmazásával tudnak kielégíteni. 

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat egyik kiemelt célja, hogy Magyarországon a legtöbbször ne az ár jelentse a leglényegesebb vásárlási szempontot, hanem a minőség. Az itt díjat nyert pályázók szinte kivétel nélkül olyan alapelvek mentén működnek, melyek nem csak a hosszú távú sikeres működés előfeltételei, hanem annak állandó minőségéről és fenntarthatóságáról is gondoskodnak.

A Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy igazolja azon termékeket és szolgáltatásokat, amelyek minősége túlmutat az átlagoson, s az előírtakon felül az önként vállalat többlet teljesítményeket és biztonságot garantálva megszólítja a fogyasztót is.

A Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát független szakértői testület javaslata alapján a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda, melyet magyar és angol nyelvű Díszoklevél tanúsít és a Hollóházán működő Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea jelképez.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa büszke arra, hogy folyamatosan képes a megújulásra. A meghirdetett új pályázati lehetőségek tovább emelték a színvonalas pályázatok sokszínűségét.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat a minőség versenyét is gerjeszti, ehhez friss szemléletre, megújulási képességre, innovációra is szükség van, hiszen a kiváló minőségű termék előállítására, vagy szolgáltatás nyújtására helyezi a legfőbb hangsúlyt. Együttesen magas hozzáadott értéket hordoz kereskedelmi és társadalmi tartalmában egyaránt, hozzájárulva egy erősebb gazdaság megvalósulásához.

A Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy így válik a „tanúsított minőség európai útlevelévé!” A 20 esztendő alatt végzett következetes munkával elért sikerek bizonyítják, hogy a MINŐSÉG HAGYOMÁNYT TEREMTETT!

A beérkezett pályázatokat megismerve megállapítható, hogy nem volt könnyű helyzetben a bírálók testülete, hiszen a pályázatok széles skálája, igényes színvonala magas mércét állított a zsűri elé. Azok a termékek és szolgáltatások, amelyek a végső megmérettetésen is győzedelmeskedni tudtak, a legkiemelkedőbb szakmai színvonalat képviselték.

Ez kimagaslóan magas arány, a pályázatok színvonalának méltó tükörképe.

Egy pályázó 5 győztes pályázatot nyújtott be, három pályázó pedig mindkét benyújtott pályázatával vívta ki az elismerést. Két pályázó közösen nyújtott be kitüntetett pályázatot.

 

1998-2017. év között odaítélt elismerések

(Év    Nagydíj    Egyéb elismerések)

1998.    12    5
1999.    11    24
2000.    12    16
2001.    12    35
2002.    13    31
2003.    14    30
2004.    16    41
2005.    12    42
2006.    18    34
2007.    22    37
2008.    29    5
2009.    37    -
2010.    37    -
2011.    39    -
2012.    58    -
2013.    78    -
2014.    66    -
2015.    57   
2016.    66   
2017.    64

Összesen    673   

 

Egy pályázó 5 győztes pályázatot nyújtott be, három pályázó pedig mindkét benyújtott pályázatával vívta ki az elismerést. Két pályázó közösen nyújtott be kitüntetett pályázatot.

A Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésével változatos termékskálákban bizonyították a gyártók, szolgáltatók kiválóságukat. Az elmúlt esztendőhöz képest több mint 10%-kal bővült a díjazott témakörök skálája.

Örömteli, hogy a vállalkozások közül egyre többen akarnak a győztesek büszke táborához tartozni. A kitüntetettek 61%-a az első megmérettetésen elnyerte a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát, ők ebben az évben pályáztak először. Az új pályázók között megjelentek a szellemi szabad foglalkozásúak (művészek, szolgáltatók). Ez örömteli változás, és üdvözlendő folyamat elindulását jelzi, hiszen ez azt tükrözi, hogy ők is fontosnak tartják munkájuk olyan elismerését, melyet független bíráló szervezet is alátámaszt. Elmondható tehát, hogy a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer az évek során a legrangosabb hazai minősítő rendszerré vált.

 

2017. évi díjazottaink

 

Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használati joga (Magyar Termék Nagydíj kitüntető cím)    

    AEROPRODUKT Zrt.
    BRK-J/EI90/G/M/HOT – Többleveles Füstgázvezérlő Zsalu

    Andrea Kft.
    A baba első ruhatára

    Bakonyerdő Zrt. BEFAG Parkettagyár
    BEFAG készparketta natúr készolajos termékcsalád

    Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
    Tanulni a természetről a természettől a Bakonyerdőnél

    Balázs-Diák Kft.
    Esélyt az oktatásban!

    BioCo Magyarország Kft.
    „MÉKISZ tanúsított minőség” védjeggyel rendelkező BioCo étrend-kiegészítő termékcsalád

    Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
    Paskál Gyógy- és Strandfürdő

    ConSteel Solutions Kft.
    ConSteel 11 szerkezettervező szoftvercsomag

    CO-OP Hungary Zrt.
    „Coop Rally, a minőségi magyar termékekért”

    CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.
    Vasbeton szádcölöp elemcsalád

    Deka Union Kft./ Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.
    Pikok Pannónia Lángolt kolbász

    Dent-Art-Technik Kft.
    Precíziós fogászati fémmegmunkálás

    EKO Konzervipari Kft.
    Nagymama lekvárja termékcsalád

    Ékes Barbara egyéni vállalkozó – Barilent
    Barilent masszázsgyertya EssentialCare No.3 Szegfűszeg/Narancs/Levendula

    FÖLDIJÓ-GASZTRO Kft.
    Kürtőskalács Fesztivál

    FÖLDIJÓ-GASZTRO Kft.
    VITÉZ KÜRTŐS kürtőskalácsai

    FUNKCIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
    Darnói disznótoros termékcsalád

    FUNKCIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
    Darnói turista termékcsalád

    Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.
    Szarvasi vékony pulykakolbász

    Gyulahús Kft.
    Gyulai Extra erős kolbász

    Hajnal Húskombinát Kft.
    Bolognai szósz

    Hajnal Húskombinát Kft.
    Hagyományos érleléssel készült Parasztsonka

    H&Z Teátrum Közhasznú Nonprofit Kft. (Zichy Szín- Műhely)
    A ZICHY SZÍN-MŰHELY művészeti koncepciója és hitvallása

    Herbadoctor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
    Arany Rózsa Arckrém

    Hollóházi Porcelángyár Kft.
    Minerva porcelán étkészlet kollekció, különböző dekorokkal

    Hungaro-Food 2009 Kft.
    Szentandrási Érlelt Magyar szürkemarha sonka érlelés szabályozóval készült, gyorspácolt, füstölt, darabokból formázott, szeletelt hús vákuumcsomagolásban
   
    József Attila Színház Nonprofit Kft.
    Selmeczi Bea – Verebes István – Korál együttes: Angyalföldi ballada – zenés ballada két részben

    KLUB REKREÁCIÓ Kft.
    ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS

    LAFARGE Cement Magyarország Kft.
    Különféle cementek

    LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt.
    Alesto gyümölcsszeletek

    LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt.
    Chira gyorsfagyasztott zöldségek termékcsalád

    LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt.
    Delux Méz termékcsalád

    LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt.
    Pikok Pannónia Téliszalámi

    LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt.
    Tepertős-szilvás papucs

    Makray János
    Színterápiás festménysorozat

    MANIFEST-IMPEX Kft.
    Mosódió Labda termékcsalád

    Mar-Ne-Váll Kft.
    Party Miiix – Csirkemell falatok

    MARSHALL Ablakgyár Kft.
    MARSHALL M-9000 bejárati ajtó

    Murexin Kft.
    Lewell aljzatkiegyenlítő termékcsalád

    NaturComfort Kft.
    Magyar Családi Balzsam

    NATURLAND Magyarország Kft.
    NATURLAND Légzéskönnyítő mellkenőcs termékcsalád

    OrtoProfil Prod Románia Kft. (S.C. OrtoProfil Prod Romania S.R.L.) RO
    A Silicon House műhely személyre szabott, egyedi kivitelezésű protézis termékcsalád

    Panzi-Pet Kft.
    PANZI GET WILD kutyaeledel termékcsalád

    Panyolai Szilvórium Zrt.
    Panyolai Ágyas Pálinkák

    Petry Retail Kft. RO
    A Petry Látványműhely és Múzeum interaktív gyermekfoglalkozása

    Phylazonit Kft.
    Phylazonit Technológia Termékcsalád

    PRE-PHARMA Kft.
    A PRE-Pharma bőrgyógyászati, kozmetológiai, anyajegy- és bőrrákszűrő centrum szolgáltatásai

    Primacom Kft. RO
    Petry Zsigmond Erdélyi kolbász termékcsalád

    Primacom Kft. RO
    Petry Zsigmond termékek: Nyelvkocsonya az ínyencek asztalára

    PROLAN Irányítástechnikai Zrt.
    ECLIPSE Control intelligens közvilágítás menedzsment rendszer

    PROLAN Irányítástechnikai Zrt.
    Komplex Vasúti Forgalom és Üzemirányító Központ

    RÁKÓCZI-DELIKÁT Kft.
    Csokoládé Múzeumi kiállítás

    Rolla Invest Zrt.
    ROLLA T-elemes üveghomlokzat

    RONDO Hullámkartongyártó Kft.
    Lédig, szaloncukor gyűjtő- és kínáló doboz

    Somfai Péter magán vállalkozó
    Egyedi zenés- színház és showműsorok világítási és látványtervei

    STOCK & GO Kft.
    Intelligens eszközkezelő megoldások – STOCK termékcsalád

    Szent Erzsébet Szociális Alapítvány Közhasznú Szervezet
    Egészségügyi ellátás az idősgondozásban

    Therézia Prodcom Kft. RO
    Therézia Forrázott Sajtkülönlegességek

    Ultragel Hungary 2000 Kft.
    Ultragél

    VARIQ Bau Kft.
    „VARIQ” építkezés nélküli használatra kész moduláris épületek

    Váll-Ker Kft.
    Kemencés és Hagymás Grillfesztivál

    Vitaking Kft.
    Vitaking Multi Profi havi vitamincsomagok

    Zala- Cereália Kft.
    Tüskeszentpéteri BL 55 búzafinomliszt

 

Magyar Termék Nagydíj Pályázatért Emlékérem aranyfokozat

    Dr. Latorcai János
    Az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Termék Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke

Magyar Termék Nagydíj Pályázat Hűség Díja   

    77 Elektronika Műszeripari Kft.    
    CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.   
    Gyulahús Kft.   
    Hajnal Húskombinát Kft.   
    Hollóházi Porcelángyár Kft.   
    Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.   
    Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. MTI Igazgatóság   
    Nádudvari Élelmiszer Kft.   
    Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkárság   
    Poli-Farbe Vegyipari Kft.   
    ProfessionCert Kft.
   

Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíj

    DENT-ART-TECHNIK Szolgáltató Kereskedelmi Kft.   


Magyar Termék Nagydíj Pályázat Életmű Díja

    Mészáros Antal Ügyvezető igazgató
    CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.


Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíj

    LAFARGE Cement Magyarország Kft.
    Különféle cementek


Magyar Termék Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj

    PROLAN Irányítástechnikai Zrt.
    Komplex Vasúti Forgalom és Üzemirányító Központ


Magyar Termék Nagydíj Pályázat Informatikai Nívódíj

    KLUB REKREÁCIÓ Kft.
    ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS


Magyar Termék Nagydíj Pályázat Sajtókövete Nívódíj

    MTVA Hírműsorai és alkotógárdája   
    TV2 Média Csoport Zrt. Hírműsorai és alkotógárdája   
    Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. MTI Igazgatósága Gazdasági szerkesztőség
   

Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Nívódíj

    Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, Csemadok   
    Petri Zalán Endre cégalapító tulajdonos
    Petry Retail Kft. és Primacom Kft.

Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Életmű díj

    Dr. Silling István
    Nyugalmazott egyetemi tanár, nyelvész, néprajzkutató, művelődéstörténész, a nyelvtudományok doktora

 

A díjazottak 39%-ának különböző termékein és szolgáltatásain már látható a Magyar Termék Nagydíj minősítő védjegy. Ezek a pályázók azt vallják, hogy ez a megmérettetés objektív mérce, amely a fejlődés mértékét, irányát szimbolizálja. Kiválóságukat, cégüket, innovatív munkájukat is minősíti, ha minél több termékükön, szolgáltatásukon látható az a megkülönböztetés, amely a MINŐSÉG EMBLÉMÁJAKÉNT segíti a fogyasztót az eligazodásban. 

A nyertesek 40,6%-a budapesti, 50,1%-a pedig vidéki székhellyel rendelkezik az ország 16 megyéjéből.  Az idei esztendőben díjazottaink 9,3%-a határainkon túlról érkezett. A Magyar Termék Nagydíj 20 éves működése során megítélt nagydíjak száma ezzel 673-ra emelkedett. A pályázat első meghirdetése óta több mint ötvenszeresére nőtt azon kiváló pályázatok száma, amelyek a 20 év alatt elnyerték a védjegy használatát.

A 2017. évi elismerések megyénkénti megoszlása:


(%-ában    darab)

Baranya    1.6    1
Bács- Kiskun    1.6    1
Békés    5.6    3.5
Borsod-Abaúj-Zemplén    1.6    1
Budapest    40.6    26
Csongrád    4.6    3
Fejér    1.6    1
Győr-Moson-Sopron    7.8    5
Hajdú-Bihar    1.6    1
Heves    3.1    2
Pest    6.2    4
Szabolcs-Szatmár-Bereg    8.6    5.5
Veszprém    3.1    2
Zala    3.1    2
Határon túli    9.3    6
Mindösszesen    100   64

 

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat 1998-as indulása óta évről évre bővült a pályázati lehetőségek száma. Ebben az évben már 46 főcsoportban nevezhettek a vállalkozások különböző termékeket, hogy a magas színvonalat, a biztonságot jelentő védjegyet elnyerjék. A Pályázat a kezdetektől nagy hangsúlyt helyez arra, hogy olyan vállalkozások kapják meg a díjat, amelyek innovatív, magas szellemi hozzáadott értékeket képviselnek, minőségi, környezetbarát és a fogyasztók életminőségét javító megoldásokat kínálnak.

2017-től olyan új főcsoportokban is indulhattak a cégek, ahol kiemelt fontossággal bír az energiahatékonyság, mint például a különböző építőiparhoz kapcsolható pályázati lehetőségek.  Lehetőségük nyílt a lokális értékeket, hagyományokat, kultúrát bemutató pályázóknak, vagy a múzeumi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak is megmérettetni magukat. A díjazott pályázatok köre jól mutatja a fogyasztói, illetve a keresleti-kínálati trendek, igények változásait. A pályázatokat vizsgálva megállapítható, hogy a pályázati főcsoportok közötti éles határvonal kezd elmosódni, egyre több pályázat épül a digitalizációra, megfigyelhető ez olyan klasszikus csoportnál is, mint az élelmiszerek. A díjazott pályázatok közel 2/3-ánál kiemelten fontos szerepet játszik az informatika.

 

A 2017. évben a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegyet elnyert pályázatok pályázati főcsoportonkénti megoszlása:

Pályázati főcsoportok    Díjazott pályázatok száma
Ruházati termékek és kiegészítők    1
Kozmetikai termékek    2
Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek    2
Építési termékek    4
Megvalósult létesítmények    1
Energiahatékonysági építési termékek    2
Szilikátipari késztermékek    2
Kézműipari termékek (képzőművészeti)    1
Informatikai programok, rendszerek    6
Mezőgazdasági- és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket, kézműves élelmiszereket)    23
Állateledelek    1
A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások    1
A szabadidő kulturált eltöltését segítő szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység    2
Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)    1
Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység    1
Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások    6
A helyi értékek megőrzését és fenntartását szolgáló tevékenységek    5
Kulturális rendezvények, sportesemények    2
Falak, homlokzati design elemek    1
Múzeumi programok, szolgáltatások    1

A számokat megfigyelve megállapítható, hogy az élelmezéshez kötődő pályázatok továbbra is a légnépesebb csoportot képviselik. Az új védjegyhasználók 65%-a is ebből a körből került ki. A kitüntetett élelmiszerek mindegyike különös hangsúlyt helyez az egészséges táplálkozásra, nem tartalmaznak káros összetevőket, allergén anyagokat. Figyelnek a különleges táplálkozást igénylők gondjainak megoldására és mindezeket oly módon valósítják meg, hogy az íz élmény se károsodjon.

Pozitív elmozdulásként értelmezhető, hogy az építőiparhoz kapcsolható témák képviselői nem a klasszikus értelemben vett építőanyagokkal és módszerekkel jelentkeztek. A benyújtott pályázatok magas színvonala megmutatta azokat a potenciálokat, amelyeket ez az iparág hordoz magában, megcsillantva a megújulási készséget is, melyet a díjazott pályázatok 12,3 %-a is bizonyít.

A kozmetikai termékek, és háztartás-vegyipari témakörben benyújtott pályázatok száma és színvonala stabil pályázói kört jelent. A verseny az összes termék 100%-ának hozott sikert. A környezetkímélő megoldásokkal előállított, igényes, praktikus és környezetbarát kiszerelésbe csomagolt, díjazott termékek mindegyikére jellemző, hogy vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsítottak. Kizárólag természetes, minőségi alapanyagokat használnak, amelyek szigorúan mentesek mindenféle káros vegyi anyagtól és megfelelően ápolják a bőrt.

A tudásalapú gazdaság legfontosabb pillére az informatika. A fejlődést követve kerestük a lehetőségét a digitális világ felé történő további nyitáshoz, kapcsolódva a Digitális Jólét Programhoz. Ezek a lehetőségek izgalmas, kiemelkedő színvonalú pályázatokkal ismertettek meg bennünket. Az e témakörben benyújtott pályázatok több ötletes megoldással jelentkeztek. A fejlesztéseknél felismerhető az a törekvés is, hogy akár új technológiák révén kapcsolódjanak be, például a korszerű oktatás megvalósításába. A bírált informatikai pályázatok 100%-ban ki is érdemelték a tanúsító védjegy használati jogát. 

Mindannyiunk természetes vágya, hogy jobbá tegye életét. Az életminőség javítására szolgáló díjazott termékek és szolgáltatások sokszínűsége és kiemelkedő színvonala bizonyítja, hogy a lehetőségek korlátlanok. Ötletes és esetenként világszínvonalú pályázatok fogják ezután ebben a témakörben is öregbíteni a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy jó hírét. Az e pályázati csoportban érkezett pályázat kiemelkedő tudást halmozott fel – az esztétikumra való törekvéssel együtt –, sok újdonságelemet is bemutatva, méltán gyarapítva a győztesek táborát.

Ki kell emelni a kulturális rendezvények témakörét, ahová a zsűrit is meglepő magas színvonalon érkeztek a pályázatok. Ezek mindegyike elnyerte a tanúsító védjegy használati jogát. A pályázók bemutatták azt a kincset, amely határainkat messze túlszárnyalva tanúsítja a magyar kultúra magas színvonalát.

Az ez évi felhívásban elsőként szereplő újonnan meghirdetett területről (múzeumi programok, szolgáltatások) is érkeztek győztes pályázatok.

Megfigyelhető a klímabarát és az energiahatékony megoldásokra való törekvés, illetve azok felértékelődése, melyek hosszútávon fenntartható fejlődést, magas életminőséget, reális nemzetgazdasági szintű megtakarítást eredményeznek. Több olyan világszínvonalú pályázat érkezett, amelyek egészen biztosan részesei lesznek hazánk jövőbeni gazdasági sikereinek.

A pályaművek benyújtói dokumentációikban törekedtek a széles körű és korrekt bemutatkozásra, a benyújtott pályázatok több mint 90%-a gondosan megszerkesztett, esztétikailag is kiemelkedő munka volt. A közölt információkat olvasva biztosak lehetünk, hogy a magyar gazdaságnak sikerül megvalósítani növekedési stratégiáját és export törekvéseit.

Az eltelt 20 esztendő bizonyította a Magyar Termék Nagydíj Pályázat létjogosultságát, a kezdetekben megfogalmazott alapelvek időtállónak bizonyultak, mindemellett a folyamatos fejlődés igényét követve a gazdaság szinte teljes palettáját sikerült napjainkra lefedni. Minden győztes példa értékű modellt jelenít meg, követendő mintaként állhatnak a gazdaság minden szereplője előtt.

 

A MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ PÁLYÁZAT KIÍRÓINAK BEMUTATÁSA

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiírói saját tevékenységükkel is törekednek olyan koncepciók kidolgozására és megvalósítására, mellyel a kiváló termékeket előállító gazdálkodó szervezetek üzleti sikereit elősegíthetik.

INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.                                                                                
Az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Kft. programjait elsősorban az innovatív ipari vállalkozások pozíciójának javítása, EU-harmonizációjuk elősegítése érdekében alakítja ki.  Célja, hogy versenyképes termékeket kutasson fel, mutasson be. Olyan termékeket (árukat, szolgáltatásokat) és gazdasági szervezeteket ismer el és díjaz, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. Elhivatott közvetítője az energiatudatos környezetvédelmi elvárásoknak és a fogyasztói érdekeknek egyaránt.

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Magyarország egyik meghatározó festék- és vakolatgyára, amely 100%-ba hazai tulajdonban van. Székhelye kezdetben Fischerbócsán volt. Doboz-, valamint festékgyártói alaptevékenységet folytatott. A cég kezdeti méreteit és kapacitását jól szemlélteti, hogy működése első évében valamivel kevesebb, mint 20 tonna festéket gyártott, és adott el. Ez a szám azóta, évről évre folyamatosan növekszik. 2015-ben a festéktermelés meghaladta a 40 ezer tonnát, míg az árbevétel túllépte a 10 milliárd forintot. A hazai piac sikerei után, a külföldi terjeszkedés 2005-ben kezdett el kibontakozni. 2006-ban már az árbevétel 2%-át, 2007-ben a 3%-át, 2008-ban az 5%-át az export tette ki. 2009-ben ez az érték stabilan tartotta részesedését a vállalattal együtt növekedve, így az árbevételből 5% részesedéssel bír. A 2014-es év külföldön is növekedést hozott számára, összforgalma mintegy 6,5%-át tette ki az export. Napjainkban a szomszédos országokba, köztük Ausztriába, Romániába, Szerbiába, Szlovákiába és Szlovéniába is szállít Poli-Farbe festékeket. A gyártás bővítésével párhuzamosan emelkedett a Poli-Farbe Kft. által foglalkoztatottak létszáma is, amely az utolsó öt évben megduplázódott, elérte a 250 főt. Nem csak Bócsán, hanem a környező településeken is sokaknak biztosít munkát, ezáltal pedig megélhetést.

ProfessionCert Kft.
A ProfessionCert Kft. egy 100%-ban magyar tulajdonban lévő szervezet, melynek fő tevékenységi területe a független műszaki, mérnöki ellenőrzés, vizsgálat, szakértői vélemények készítése és tanúsítás. A vállalkozás tulajdonosai, vezetőségének tagjai, valamint mérnök szakértő munkavállalói a műszaki szakterületek széles területét felölelő, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A ProfessionCert Kft. az ellenőrzési, vizsgálati szolgáltatások végrehajtása során saját műszaki szakértőit alkalmazza. Különleges szakterületi igények esetén pedig maga minősíti és alkalmazza a bevont szakértőket.  A tanúsítási tevékenységet a DEKRA Certification GmbH nemzetközi tanúsító szervezet partnercégeként a DEKRA cégcsoport egyes szakosodott leányvállalataival való partneri együttműködési megállapodások alapján végzi, a DEKRA csoport eljárásai szerint. A DEKRA Certification GmbH 57 leányvállalata Európa 19 országában van jelen. A DEKRA 1982 óta Európában több tízezer termék- és rendszertanúsítást végzett el. A ProfessionCert Kft. mint a Dekra Certification partnere Magyarországon látja el a műszaki szakértői, vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatásokat, valamint a több évtizedes gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező munkatársai részt vesznek a tanúsítási tevékenységben is. Célunk a folyamatos fejlődés és szolgáltatásaink körének bővítése szorosan együttműködve az ügyfeleinkkel, figyelembe véve az igényeiket és a piaci környezetet.

Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.
A Legrand Zrt., a Magyar Termék Nagydíj Kiírók Tanácsának új tagja. A vállalat jogelődjei révén közel 100 éve van a magyarországi piacon. Tervez, gyárt és értékesít villamosszerelési anyagokat. A multinacionális vállalat, a Legrand Csoport a klasszikus villanyszerelési és kisfeszültségű villamosszerelési termékek piacán vezető helyen áll a világban, mind az öt kontinensen, a Föld 180 országában értékesíti termékeit és világszerte 35.000 főt foglalkoztat. A Legrand Csoport a fenntartható fejlődés mellett elkötelezett az öko-fejlesztésben is, amely az új termékek környezeti mutatóinak meghatározását és Öko-lábnyomunk csökkentését tűzte ki célul. A Legrand elvei között van a magas minőség iránti elkötelezettség, a kreativitás és a vásárlók részére a minőségtudatos iránymutatás egyaránt.

Nádudvari Élelmiszer Kft.
A Nádudvari Élelmiszeripari Kft. a Hortobágyi Nemzeti Park közelében található, 100%-ban magyar tulajdonú vállalat, melynek anyacége egy Kelet-Magyarországon meghatározó mezőgazdasági integráció, a Nagisz Zrt. A cég tejtermékek, húskészítmények és mirelit panírozott termékek előállításával foglalkozik, mely termékek a regionális ízvilágot a modern táplálkozás követelményeivel összhangban képviselik. A Nádudvari márkajelzés az ország minden pontján, a hazai és nemzetközi üzlethálózatokban egyaránt garanciát jelent a minőségre. 2014-ben arculatváltáson ment keresztül a Nádudvari Élelmiszer Kft: megújult a márka logója, a termékek csomagolása és a marketing kommunikáció is. A designváltásnál fontos szempont volt, hogy kifejezze a márka filozófiáját: hagyomány és haladás. Bár a külső design megújult, a termékek megőrizték tradicionális értékeiket: a magyaros ízek, a vidék gasztronómiai értékeinek közvetítése. A Nádudvari Élelmiszer Kft. 10 termékcsaládja is büszkélkedhet a Magyar Termék Nagydíj kitüntetéssel, 2013-ban pedig a vállalat elnyerte a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíjat.

Őszintén reméljük, hogy mostani győzteseinknek – hasonlóan az elmúlt években elismerésben részesültekhez – nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piacokat is sikerül meghódítaniuk. Hisszük és valljuk, hogy a Magyar Termék Nagydíj védjegy hathatós segítséget jelent a minőségi magyar áruk exportja során, azért is, mert tőlünk nyugatabbra egyre meghatározóbbá válik, hogy a vállalkozások valamilyen tanúsító védjeggyel kívánják igazolni termékeik kiválóságát.

Pár évvel ezelőtt Thomas Glaser, az Európai Unió kommunikációs tanácsadója úgy jellemezte a Magyar Termék Nagydíj védjegyet, hogy „a magyar találékonyság és szakértelem kirakata”, és egyben azt is hozzá tette, hogy a védjegyek a legtöbbet tehetik a termékek érdekében.  Mindannyiunk érdeke, hogy a gazdasági életben egyre nagyobb súllyal vegyenek részt oltalommal rendelkező, tudásalapú termékeket és szolgáltatásokat fejlesztő magyar cégek.

A Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy biztonságot és erőt sugároz! Feltüntetése méltán biztosítja viselőjük számára a pozitív megkülönböztetést, szimbolizálja a magyar gazdaság megerősödését, népszerűsíti Magyarország legfontosabb kincsét, a szürkeállomány teljesítményét.

Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda, Kiss Károlyné Ildikó

Budapest, 2017. szeptember 5.

További információ: http://www.termeknagydij.hu/  

SAJTÓKAPCSOLAT:
Herczeg Dóra
Mobil: +36-30-603-38-51
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   

Letöltés PDF formátumban

 

A Magyar Termék Nagydíj trófeát készítette és felajánlotta a

HOLLÓHÁZI PORCELÁN MANUFAKTÚRA Zrt. 

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat elsõ meghirdetése, azaz 1998. óta 673 nagydíjat ítéltek meg, közel 3.000 nemzetközi színvonalú termék, szolgáltatás népszerûsíti Magyarország legfontosabb kincsét, a szürke-állomány teljesítményét.

A Magyar Termék Nagydíj kitüntetõ cím a termék elõállítójának, forgalmazójának megbízhatóságát tanúsítja, viselõje számára biztosítja a fogyasztók általi pozitív megkülönböztetést. Kiváló reklámhordozó és alkalmazása nemcsak erkölcsi elismerést jelent, hosszú távon kiszámítható gazdasági növekedést indukál. Így válik a "Tanúsított Minõség Európai Útlevelévé!" 

A kiírók büszkék arra, hogy következetes munkájukkal elérték: a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Magyarországot méltón reprezentáló, sikereit tükrözõ termék és vállalkozás minõsítõ alternatív rendszerré vált.

A kiírók hiszik és vallják, hogy a Magyar Termék NagydíjŸ Pályázat kiírása évrõl évre vállalkozói érdek. Az innováció és termékminõség ösztönzése a vállalkozásoknál Magyarország gazdasági fejlõdésének záloga.

 

 

A Magyar Termék Nagydíj 2017. évi katalógusa

 

Katalogus

Galéria megtekintése

Magyar Termék Nagydíj 2017. évi Katalógus
Letöltés magyarul - PDF
Kiírók Tanácsa
Letöltés magyarul - PDF
A Hollóházi Porcelán Manufaktúra története
Letöltés magyarul - PDF
Nagydíjas pályázók megyék szerint
Letöltés magyarul - PDF

 

 

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat szakmai támogatói:

 
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága,
a Nemzetgazdasági Minisztérium,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,